Lemmer

Lemmer-1

In Lemmer worden de cursussen gegeven in de bibliotheek; Albert Koopmanstraat 7, 8531 HC.

In de bibliotheek in een standaard zijn cursusboekjes gratis te verkrijgen.

De toegang tot de lesruimte op vrijdagochtend is via de achteringang, op vrijdagmiddag voor de inloop gewoon de hoofdingang.

Er zijn 2 computers ter beschikking voor de cursisten. U kunt ook werken op uw eigen laptop. Bij een tabletcursus werkt u altijd op uw eigen tablet.

 

Inloop (iedere vrijdag van 14.00 - 15.00 uur)

Tijdens het lesseizoen (van sept. t/m april) kan iedereen gebruik maken van ons inloopspreekuur.  

Op het inloopspreekuur kunt u terecht voor:
    -     Informatie over ons lesaanbod met de computer/laptop, tablet/iPad of smartphone/iPhone.
    -     Vragen en probleempjes met betrekking tot de apps/programma’s op de digitale apparatuur en eenvoudige technische vragen.

Er zijn steeds twee docenten aanwezig.

 

 

Parkeren

Parkeergelegenheid is er ruim voldoende aanwezig op het terrein van de bibliotheek.

 

Mondeling advies

Voor meer informatie over cursussen in Lemmer kunt u contact opnemen met

mevr. Rohinda Tazelaar, tel. 0514-581435

dhr. Evert Lammers, tel. 0514-565069