Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Aant Mulder                          (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Minne Jeltestrjitte 18

                                 8561 DZ  Balk (0514-602853; 06-48074257)                                                                       

Secretaris:                Jan de Lange                          (e-mail sturen? klik hier)

                                 de Eker 45,

                                  8604VA Sneek  ( 0515-415350)

Penningmeester:     Luitzen Kooistra                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                De Seine 6

                                 8604 VM  Sneek  (0515-421984; 06-51591121)         

Lokaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de coördinator leslocatie door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga             

Bolsward  René Yedema

Joure       Johan Halstein

Lemmer   Evert Lammers 

Makkum   Ineke de Vries  

Sneek      Leo Slippens      

Workum   Bernhard Voskuil