Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Aant Mulder                          (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Minne Jeltestrjitte 18

                                 8561 DZ  Balk (0514-602853; 06-48074257)                                                                       

Secretaris:               Kees Bouter                         (e-mail sturen? klik hier)

                                 Zuiderveldhof 5,

                                8501 HP Joure ( 0513-785898;06-44591658)

Penningmeester:     Luitzen Kooistra                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                De Seine 6

                                8604 VM  Sneek  (0515-421984; 06-51591121)         

Locaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de coördinator leslocatie door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga           tel. 0514-602972  

Bolsward  René Yedema              tel. 06-22426703

Joure       Korry Hitman               tel: 0513 - 415670

Lemmer   Rohinda Tazelaar          tel. 0514-581435

Makkum   Popke de Vlugt            tel: 0651 345 479

Sneek      Leo Slippens               tel: 06-38114628