Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Aant Mulder                          (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Minne Jeltestrjitte 18

                                 8561 DZ  Balk (0514-602853; 06-48074257)                                                                       

Secretaris:                Jan de Lange                          (e-mail sturen? klik hier)

                                 de Eker 45,

                                  8604VA Sneek  ( 0515-415350)

Penningmeester:     Luitzen Kooistra                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                De Seine 6

                                 8604 VM  Sneek  (0515-421984; 06-51591121)         

Lokaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de locatie-ambassadeur door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga             

Bolsward  René Yedema

Joure       Johan Halstein

Lemmer   Evert Lammers 

Makkum   Ineke de Vries  

Sneek      Leo Slippens