Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Popke de Vlugt                     (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Sluisweg 31

                                 8752 TR  Kornwerderzand      (:0651 345 479 )

Secretaris:               Kees Bouter                         (e-mail sturen? klik hier)

                                 Zuiderveldhof 5,

                                8501 HP Joure (0513-785898;06-44591658)

Penningmeester:     Luitzen Kooistra                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                De Seine 6

                                8604 VM  Sneek  (0515-421984; 06-51591121)       

IBAN-nummer:        NL67 RABO 0325 5715 89
                                ten name van St. SeniorWeb ZW. Friesland
                                Sneek

Locaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de coördinator leslocatie door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga           tel. 0514-602972  

Bolsward  René Yedema              tel. 06-22426703

Joure       Korry Hitman               tel: 0513 - 415670

Lemmer   Rohinda Tazelaar          tel. 0514-581435

Makkum   Popke de Vlugt            tel: 0651 345 479

Sneek      Leo Slippens               tel: 06-38114628