Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Aant Mulder                          (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Minne Jeltestrjitte 18

                                 8561 DZ  Balk (0514-602853; 06-48074257)                                                                       

Secretaris:                Jan de Lange                          (e-mail sturen? klik hier)

                                 de Eker 45,

                                  8604VA Sneek  ( 0515-415350)

Penningmeester:      Bernhard Voskuil                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                 De Ielreager 9

                                 8702 CJ Bolsward  (0515-575438; 06-22991681)    

Cursusadministratie: Gerrit van den Berg                (e-mail sturen? klik hier)

                                 Scherhemstraat 73

                                 8608 AG Sneek (0515-411033)     

Workshopadm.:        Sietze Doorenspleet               (e-mail sturen? klik hier)

                                 Turfland 7

                                 8531 JJ Lemmer (0514-561858)    

Lokaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de locatie-ambassadeur door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga             

Bolsward  René Yedema

Joure       Joh. Halstein

Lemmer   Evert Lammers 

Makkum   Ineke de Vries  

Sneek      Leo Slippens