Contact

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland:

Voor informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Voorzitter:               Aant Mulder                          (e-mail sturen? klik hier) 

                                 Minne Jeltestrjitte 18

                                 8561 DZ  Balk (0514-602853; 06-48074257)                                                                       

Secretaris:               Kees Bouter                         (e-mail sturen? klik hier)

                                 Zuiderveldhof 5,

                                8501 HP Joure ( 0513-785898;06-44591658)

Penningmeester:     Luitzen Kooistra                     (e-mail sturen? klik hier)   

                                De Seine 6

                                8604 VM  Sneek  (0515-421984; 06-51591121)         

Locaties:

Vragen betreffende een van de aangesloten locaties kunt u stellen aan de coördinator leslocatie door te klikken op een van de onderstaande namen.

Balk         Emy Kamminga             

Bolsward  René Yedema

Joure       Korry Hitman

Lemmer   Rohinda Tazelaar

Makkum   Popke de Vlugt

Sneek      Leo Slippens      

Workum   Bernhard Voskuil