Inloopspreekuur

Gratis computer inloopspreekuur

Als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen, is er op de locaties tijdelijk geen inloop.

U bent welkom voor informatie, advies en ondersteuning.

Het inloopspreekuur is een beetje de ‘VVV’ van ons SeniorWeb. Het is voor u en voor ons een mooie mogelijkheid om de contacten te onderhouden. In onze zes leslocaties bent u wekelijks welkom. Dat zijn: Balk, Bolsward, Joure. Lemmer, Makkum, Sneek en Workum. Zie onderstaand schema.
Het inloopspreekuur is natuurlijk gratis. Het wordt steeds in de bibliotheek of in een lokaliteit van de bibliotheek gehouden. Tijdens het inloopspreekuur zijn altijd één of meer vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig. De begintijd staat vast, de eindtijd niet. Bij weinig belangstelling kan eerder worden gestopt. Bij veel belangstelling proberen we gewoon alle vragen te beantwoorden.
Wat is mogelijk op het inloopspreekuur:
- Informatie m.b.t. alle lesmogelijkheden van SeniorWeb Zuidwest Friesland.
- Vragen stellen over smartphones, tablets en computers.
- De werking van een app of een programma(onderdeel) dat niet goed of helemaal niet werkt doornemen.
- Begeleiding regelen bij wat u wilt doen.
- Aanmelding regelen les aan huis 
- Wat u verder maar kunt bedenken.
Het inloopspreekuur is voor iedereen. U hoeft geen senior te zijn; u hoeft geen les gevolgd te hebben; u hoeft geen lid van SeniorWeb te zijn.
Kom dus gerust langs en ontdek de mogelijkheden! (Voor technische problemen kunnen wij u helaas niet altijd helpen. Bent u lid van SeniorWeb dan kunt u gebruik maken van de service ‘PC-Hulp aan Huis’, zie www.seniorweb.nl)

Plaatsen en tijden van het inloopspreekuur
De inloopspreekuren worden in de maanden september t/m mei gehouden in de bibliotheken:

Balk vrijdag 14.30 - 16.30 uur
Bolsward dinsdag 14.00 - 15.00 uur 
Joure maandag 14.00 - 15.30 uur
Lemmer vrijdag 14.00 - 15.00 uur
Makkum woensdag 14.30 - 15.30 uur
Sneek maandag  14.00 - 15.30 uur