Deelnameregels

 

Hoe geef ik me op?

 

U kunt u aanmelden op deze website.

Ga naar Overzicht Workshops, kies de workshop die u wilt volgen en klik hierop.

Onderaan ziet u staan: "Klik hier om u aan te melden".

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met de nodige informatie.

 

Kosten 

De kosten voor een workshop bedragen  € 10,00. Het verschuldigde bedrag wordt via een eenmalige incassomachtiging van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt nadat u de workshop heeft gevolgd in de daaropvolgende maand.

 

Annulering 

Heeft u zich ingeschreven doch bent u onverhoopt verhinderd dan kunt u zich tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de workshop kosteloos afmelden bij de workshopadministratie ( workshopadm@seniorwebzwf.nl). 

Bij latere afmelding of niet verschijnen worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

 

Uitnodiging

Ruim een week voorafgaand aan de workshop ontvangt u een uitnodiging via e-mail.

Is een workshop volgeboekt of gaat de workshop niet door in verband met te weinig deelname, dan wordt u hierover tijdig op uw emailadres geïnformeerd.