Cursusinformatie

 

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland is onderdeel van een landelijke vrijwilligersorganisatie.

Al onze docenten zijn vrijwilligers (50 plussers) die het leuk vinden leeftijdgenoten te leren (nog) beter gebruik te maken van de computer.

In de maanden oktober t/m maart geven wij computercursussen en workshops  voor 50 plussers in de plaatsen  Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum en Sneek.

Op aanvraag verzorgen wij voor groepen (minimaal 4 deelnemers) ook cursussen in andere plaatsen.

Cursus

 • Elke cursus wordt in een ontspannen sfeer en een rustig tempo gegeven door een docent samen met een assistent zodat er voldoende aandacht en begeleiding is voor elke cursist.

 • In onze leslokalen staan lescomputers voor de cursisten. U kunt/mag ook u eigen laptop meenemen naar de les.

 • Groepsgrootte voor een cursus is minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers

 • De cursussen worden in de ochtenduren gegeven van 09.00 – 10.30 en van 10.45 – 12.15 uur

 • U moet zelf het lesboek, dat vermeld wordt in de uitnodigingsbrief, bestellen. In enkele gevallen wordt voor lesboeken gezorgd. Dan wordt het lesboek tijdens de 1e les uitgereikt.

 • In de kerstperiode van 24 december tot 8 januari is er geen les.

Workshops

 • Een workshop is een eenmalige les waarin één bepaald onderwerp wordt behandeld.

 • Workshops worden in de middaguren gehouden van 14.00 – 16.30 uur; in Makkum op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur.

Kosten

 • Voor een cursus van 8 weken: € 75,00,
  voor een cursus van 4 weken: € 40,00

 • Bijkomende kosten: lesboek en/of lesmateriaal

 • Voor een workshop: € 10,00

 • Computerles aan huis (privé-les) € 15,00 per uur, inclusief eventuele reiskosten van de docent en excl. event. lesmateriaal

 • Betaling geschiedt z.s.m. na de 1e les/workshop via een incassomachtiging.

Aanmelden

 • Via het inschrijfformulier uit het boekje, maar bij voorkeur via onze website: www.seniorwebzwf.nl .

 • Aanmelden voor workshops kan alleen via onze website.

Uitnodiging

 • U ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan de cursus met gegevens over de aanvangstijd en de cursuslocatie.

 • Bent u onverhoopt verhinderd de cursus te volgen, dan kunt u zich kosteloos afmelden tot een week van tevoren bij de cursusadministratie. Bij latere afmelding wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht; voor workshops is
  dit € 10,00.

 • Het kan zijn dat een cursus of workshop niet doorgaat (b.v. bij onvoldoende deelname).
  U krijgt in dat geval bericht dat de cursus of de workshop niet doorgaat en dat u geplaatst wordt voor de (eerst)volgende cursus of workshop.

Voor uitgebreide informatie over onze cursussen klikt u hier.
Informatie over onze workshops vindt u hier.