Home

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2020 uit

De nieuwsbrief van juni is verschenen en aan alle abonnees toegezonden. De editie is ook online te lezen. Klik daarvoor hier.

Lees meer »

Onderhoud website

De komende tijd wordt deze website gereed gemaakt voor het seizoen 2020-2021. Dat betekent, dat u geen gebruik kunt maken van de aanmeldingsformulieren voor cursus of workshop. Op deze pagina komt weer een bericht wanneer de aanpassingen zijn aangebracht.

Corona-virus

De richtlijnen als gevolg van de corona-crisis zijn opnieuw aangescherpt. Dat betekent voor SeniorWeb Zuid West Friesland dat de activiteiten voor dit seizoen komen te vervallen. Onze locaties blijven u hulp bieden bij vragen en problemen met computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Contactadressen vindt u in 'Contact'.

Lees meer »

» Nieuws archief

Wie zijn wij?

 

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland

De Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland verzorgt computerlessen voor 50-plussers in zuidwest Fryslân. Zij maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie SeniorWeb.

Doel van de organisatie

De organisatie stelt zich ten doel om 50-plussers vertrouwd te maken metlessen-4 het gebruik van de computer, te leren internetten en e-mailen en de nieuwe mogelijkheden in de digitale wereld toe te passen. Kortom: deelname én zelfontplooiing van alle 50-plussers in de digitale samenleving.

Ruim 50 vrijwilligers (docenten, systeembeheerders en bestuur) zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van SeniorWeb in Zuidwest Friesland te helpen realiseren. De begeleiding van de deelnemers/sters is in handen van een vijftigtal docenten. Allen zijn deskundige en enthousiaste vrijwilligers die zelf behoren tot de groep 50 plussers. Zij dragen op een rustige en begrijpelijke manier hun kennis over tijdens de les,waarbij steeds rekening wordt gehouden met het leertempo van hun leeftijdsgenoten

Welke Leslocaties?

Wij geven lessen op zeven locaties n.l. in Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum, Sneek en Workum. De beginnerslessen worden op alle locaties gegeven. Sommige vervolg- en hobbylessen worden alleen op enkele locaties gegeven. Klik hier om te kijken waar en wanneer de lessen worden gegeven