Home

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland

De Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland verzorgt computerhulp en -lessen voor 50-plussers in Súdwest-Fryslân en Fryske Marren. Zij maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie SeniorWeb.

Doel van de organisatie

De organisatie stelt zich ten doel 50-plussers vertrouwd te maken metlessen-4 het gebruik van de computer, tablet en smartphone. door het bieden van hulp en te leren de mogelijkheden in de digitale wereld toe te passen. Kortom: deelname én zelfontplooiing van alle 50-plussers in de digitale samenleving.

Ruim 50 vrijwilligers (docenten, systeembeheerders en bestuur) zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van SeniorWeb in Zuidwest Friesland te helpen realiseren. De begeleiding van de deelnemers/sters is in handen van een vijftigtal docenten. Allen zijn deskundige en enthousiaste vrijwilligers die zelf behoren tot de groep 50 plussers. Zij dragen op een rustige en begrijpelijke manier hun kennis over tijdens de hulp of les, waarbij steeds rekening wordt gehouden met het leertempo van hun leeftijdsgenoten

Wat is het werkingsgebied van SeniorWeb ZuidWest Friesland?

Bent u 50-plusser en woonachtig in een van beide gemeenten, dan kun u een beroep op ons doen. De locaties, van waaruit hulp wordt geboden zijn: Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum en Sneek.