Home

Nieuws

Alles weten over WhatsApp

 

Ook SeniorWeb Zuid West Friesland doet mee aan de landelijke aktie van SeniorWeb: het gebruik van WhatsApp en alles wat daarmee te maken heeft . Voor informatie over welke locaties meedoen en verdere bijzonderheden, klikt u hier.

Nieuwsbrief editie augustus

De nieuwsbrief van augustus is per email verzonden aan alle abonnees. De editie is ook online te bekijken. Klik daarvoor hier.

Cursusprogramma seizoen 2019-2020

De website is bijgewerkt!

Inloop

Wij starten weer met de inloop op de locaties in de eerste week van september. 

Ivm met de verbouwing van de bieb in Balk wordt het inloopspreekuur in september en de 1e week van oktober in het leslokaal in De Treemter gehouden (6, 13,20,27 sept., en 4 okt.)

Lees meer »

» Nieuws archief

Wie zijn wij?

 

Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland

De Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland verzorgt computercursussen voor 50-plussers in zuidwest Fryslân. Zij maakt deel uit van de landelijke vrijwilligersorganisatie SeniorWeb.

Doel van de organisatie

De organisatie stelt zich ten doel om 50-plussers vertrouwd te maken metlessen-4 het gebruik van de computer, te leren internetten en e-mailen en de nieuwe mogelijkheden in de digitale wereld toe te passen. Kortom: deelname én zelfontplooiing van alle 50-plussers in de digitale samenleving.

Ruim 50 vrijwilligers (docenten, systeembeheerders en bestuur) zetten zich belangeloos in om de doelstellingen van SeniorWeb in Zuidwest Friesland te helpen realiseren. De begeleiding van de cursisten is in handen van een vijftigtal docenten. Allen zijn deskundige en enthousiaste vrijwilligers die zelf behoren tot de groep 50 plussers. Zij dragen op een rustige en begrijpelijke manier hun kennis over tijdens de cursus,waarbij steeds rekening wordt gehouden met het leertempo van hun leeftijdsgenoten

Welke locaties?

Wij geven cursussen op zes locaties n.l. in Balk, Bolsward, Joure, Lemmer, Makkum en Sneek. De beginnerscursussen worden op alle locaties gegeven. Sommige vervolg- en hobbycursussen worden alleen op enkele locaties gegeven. Klik hier om te kijken waar en wanneer de cursussen worden gegeven